Historia

HARCERSKI ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY „KRAJKI” powstał w 1975 r. w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi jako Harcerski Zespół Recytatorski. Zespół skupiał utalentowaną muzycznie i recytatorsko młodzież z Chorągwi Łódzkiej ZHP pod patronatem Pałacu Młodzieży i Hufca Łódź Śródmieście.

 

14 grudnia 1975 r. grupa przedstawiła pierwsze widowisko słowno-muzyczne oparte na poezji Juliana Tuwima i poświęcone jego pamięci. Data ta jest powszechnie uznana za datę powstania Zespołu. Na potrzeby widowiska do Zespołu dołączono grupę wokalną. Od tego momentu Zespół prezentował piosenki harcerskie, które okraszone elementami ruchu tanecznego, nadały kształt formacji – jako Zespół Piosenki i Ruchu.

 

Pierwszym utworem jaki wykonał Zespół była znana pieśń „Płonie ognisko…”, której autorem jest – również znany – poeta, harcerz i patriota Jerzy Braun. Historyczny występ odbył się przy pełnej widowni w Teatrze Rozmaitości w Łodzi mieszczącym się wówczas przy ul. Moniuszki 4 w Łodzi.  Program oparty był o twórczość poety Juliana Tuwima i jak donoszą lokalne gazety z tamtego okresu: „W sumie debiut był udany, a Łódzki Harcerski Zespół Artystyczny, któremu brak jeszcze ładnej, mniej oficjalnej nazwy, czeka na pewno duża popularność. Rzecz jasna – bez pracy nie ma kołaczy. (…)” D.P. 18 grudnia 1975r.

 

Na swoją obecną nazwę Zespół musiał poczekać jeszcze kolejne 3 miesiące.

 

 20 marca 1977 r. Zespół otrzymał nazwę „Krajki”; – nazwa Zespołu była naturalnym skojarzeniem wynikającym z działalności istniejącej w Pałacu Młodzieży drużyny harcerskiej, która na swoich cyklicznych zbiórkach i spotkaniach kominkowych kultywowała tradycje harcerskie i często prezentowała ich repertuar.

 

 od 1982 r. „Krajki” przekształcają się w grupę wokalno-taneczną, prezentującą repertuar nie tylko harcerski.

od września 2021 r. „Krajki” zmieniają nazwę na Zespół Artystyczny Krajki.

W ciągu krótkiego czasu, dzięki przepełnionej pasją kadrze i wsparciu ówczesnej dyrekcji Pałacu Młodzieży Krajki stały się najliczniejszym zespołem placówki i do dziś niezmiennie są jego wizytówką.

 

Tak powstanie Zespołu wspominała jedna, z założycielek, druhna Henryka Tośta:

 

Marzenie powstania ogólnołódzkiego harcerskiego zespołu notuje się od wielu lat. Pamiętam doskonale, kiedy to druhna komendantka chorągwi G. Adamczewska robiła wiele starań w tym kierunku. W roku 1974 w Kielcach na Festiwalu Harcerskim spotkałam obecną komendant chorągwi Łódzkiej druhnę E. Wójcikowską, która zaproponowała cytuję „byłoby dobrze żeby wreszcie Łódź posiadała artystyczny zespół harcerski i to na wysokim poziomie.  Były to i moje ukryte pragnienia. Upłynął jednak cały rok, kiedy spotkałam osoby takie jak solistki, pianistkę, choreografki, które wyraziły zgodę wspólnymi siłami stworzyć zespół. To już było coś, bo cóż może zrobić jedna osoba… Kronika Zespołu nr. 1 str.13 H. Tośta 1975r. 

Kierownicy Zespołu:

Halina Pędziwiatr Karbowska 1975-1981

Barbara Słabicka 1981-2001

Aldona Zawiślak 2001-2016

Anna Szoszkiewicz 01-09-2016 roku – 09-2021

Żanetta Walkus od 09-2021 do teraz