Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół HZA KRAJKI 

 

  • powołano  23-11-1992 roku
  • wpisano do KRS 04-04-2001 roku;
  • od 17-05 2007 lat jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

 

Przekazane przez Państwa środki każdego roku wykorzystywane są na cele statutowe Stowarzyszenia działającego przy Zespole, w tym  m.in. na:

 

  • organizację koncertów Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Krajki”
  • akredytacje
  • dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci, udziału w konkursach, warsztatach artystycznych
  • zakupu strojów  i rekwizytów scenicznych,
  • napisanie autorskiego repertuaru koncertowego dla Zespołu
  • publikacje, wydawnictwa muzyczne, edukacyjne, związane z rozwojem i promocją Zespołu

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Artystycznego KRAJKI:

 

Joanna Bajor-Idzińska – Prezes
Piotr Chuchler – Wiceprezes
Tomasz Leszczyński – Sekretarz
Maria Jóźwicka – Skarbnik
Joanna Didenkow 

 

Komisja Rewizyjna:
Anna Makal – Przewodnicząca

 

Magdalena Wróbel-Jędrzejewska – członek

Joanna Kwaśniak – członek

Pobierz statut